Överraska och få överhanden!

2010-07-20

Planera din förhandling och ha tydliga mål över vad du vill åstadkomma. Lägg inte alla korten på bordet från start, med överraskningstaktik kan du komma långt.

En förhandling kan vara allt från en kort diskussion med en butikssäljare till ett flerårigt leveranskontrakt med en kund. Oavsett typ av förhandling är det fördelaktigt att spela lite svårfångad. Säg nej om villkoren inte passar dig och avslöja aldrig på direkten om det exempelvis är så att du skulle behöva snabb leverans.

En annan teknik, som går hand i hand med att spela svårfångad, är att överraska. Genom att vara lite oberäknelig har din motpart svårt att avgöra hur nära avslut ni är och du får större förhandlingsutrymme. Var motig först i början för att sedan komma med ett proaktivt förslag som du är mycket entusiastisk över – då är det stor chans att ni får igenom ett avtal. Din motpart blir helt enkelt så lättad över att ni överhuvudtaget kan komma överens om något.

Lämna en kommentarFeedback Form