Win-win vid förhandlingsbordet

2010-06-07

Traditionell förhandling har ofta präglats av synen på de förhandlande som två stridande parter. Den som får igenom sina krav, på bekostnad av motparten, har vunnit förhandlingen. En riktigt framgångsrik förhandlare förkastar den gammalmodiga synen och ser istället motparten som en medspelare. Målet med förhandlingen blir då att båda parter ska gå nöjda därifrån. En win-win situation.

Hur lägger du upp din förhandling för att alla inblandade ska bli nöjda? Se till att vara förberedd och påläst, det kan göra skillnad i situationer där snabba beslut måste fattas. Var beredd på att kompromissa, det är inte samma sak som att förlora, men se till att få något viktigt i utbyte mot din kompromiss. Lämna inget åt slumpen – det är viktigt att tillsammans skriva ner vad ni har kommit fram till annars finns det en risk att missförstånd uppstår senare.

Lämna en kommentarFeedback Form