Artiklar

Win-win vid förhandlingsbordet

2010-06-07
Traditionell förhandling har ofta präglats av synen på de förhandlande som två stridande parter. Den som får igenom sina krav, på bekostnad av motparten, har vunnit förhandlingen. En riktigt framgångsrik förhandlare förkastar den gammalmodiga synen och ser istället motparten som en medspelare. Målet med förhandlingen ...